Podjetniški sklad razpisal kredite za blažitev posledic epidemije

Podjetniški sklad razpisal kredite za blažitev posledic epidemije

Podjetniški sklad razpisal kredite za blažitev posledic epidemije

14. 04. 2021

Slovenski podjetniški sklad je 9. aprila 2021 objavil razpis za kredite za blažitev posledic epidemije covida-19. Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju s strani potovalnih agencij in organizatorjev potovanj.

Vir in informacije: STA, 9. 4. 2021, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 9. aprila 2021 objavil razpis za kredite za blažitev posledic epidemije covida-19. Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju s strani potovalnih agencij in organizatorjev potovanj.

Sklad je razpisal kredite v višini do 100.000 evrov na podjetje za blažitev posledic epidemije. Za neposredne kredite bo na voljo 77,03 milijona evrov, so danes sporočili iz sklada. Vloge za kredit je mogoče oddati na podjetniški sklad, in sicer 22. aprila, 20. maja in 10. junija.

Prvi prijavni rok bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj ter rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. Kredit mora biti namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala vsa ostala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Postopek pridobitve kredita bo hiter in enostaven ter za kreditojemalca izredno ugoden, saj gre za brezobrestni kredit.

Med ugodnostmi so izpostavili nižje zahteve po zavarovanju, in sicer z menicami oz. z neposredno izvršljivim notarskim sporazumom, ročnost od enega do sedmih let, možnosti koriščenja moratorija do 24 mesecev ter to, da kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 evrov, in da se stroški kredita ne zaračunavajo.

Vlogo za kredit lahko oddajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela posledice epidemije, se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po zakonu o socialnem podjetništvu, ter imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Kreditojemalcu se bo lahko po tem javnem razpisu odobrila največ ena vloga z izjemo, da se kreditojemalcu, ki je kandidiral na prvi prijavni rok, lahko odobrita dve vlogi v skupni višini kreditov do vključno 100.000 evrov.

Sklad želi na ta način malim in srednje velikim podjetjem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita. Podjetjem želi pomagati ohraniti poslovanje oz. omogočiti preživetje in ohranitev delovnih mest, s tem pa delno omiliti posledice epidemije.

Nazaj