Podjetniški sklad ponuja za 60 milijonov evrov garancij

Podjetniški sklad ponuja za 60 milijonov evrov garancij

Podjetniški sklad ponuja za 60 milijonov evrov garancij

04. 04. 2011

Sklad želi z razpisom izboljšati dostop mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih posojil.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS z dne, 1.4.2011 objavil razpis za dodelitev garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom malih in srednje velikih podjetij. Za izdajanje garancij je na voljo 60 milijonov evrov, za subvencioniranje obrestne mere pa 5,4 milijona evrov. Prvi rok za prijavo je peti maj.

Sklad želi z razpisom izboljšati dostop mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih posojil, namenjenih za zagon proizvodnje ali prodor na trg z novimi rešitvami, izdelki in storitvami, ki so rezultat razvojno-raziskovalnih projektov teh podjetij.

Prijavijo se lahko espeji in podjetja z do 250 zaposlenimi

Garancija sklada bo povečala možnost pridobitve posojila podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje posojila ali ki želijo del svojih sredstev sprostiti za nov investicijski ciklus, pravijo in dodajajo, da se bo ugodnost kreditov odrazila v nižji obrestni meri, ročnosti in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu.

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki ali podjetja z do 250 zaposlenimi, do 50 milijoni evrov letnega prometa in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Razpis odprt do petega decembra

Pri razvojnih garancijah je največja višina kredita 1,5 milijona evrov, pri mikrogarancijah pa je možen kredit do 200 tisoč evrov. Izbrana podjetja ne bodo smela prodati ali oddati predmeta investicije vsaj v obdobju petih let po zaključku investicijskega projekta.

Javni razpis bo odprt do 5. decembra letos oz. do porabe sredstev, sklad pa bo garancije izdal do konca leta 2012.

Nazaj