Podjetniški sklad ponuja sredstva za krepitev kibernetske varnosti

Podjetniški sklad ponuja sredstva za krepitev kibernetske varnosti

Podjetniški sklad ponuja sredstva za krepitev kibernetske varnosti

26. 04. 2019

Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu RS objavil javni poziv za vavčer za kibernetsko varnost, s pridobitvijo katerega si podjetja sofinancirajo stroške varnostnega pregleda in vdornega testa. Cilj razpisa je povečati kibernetsko varnost ter posledično konkurenčnost podjetij in dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje.

Vir in informacije: STA, 13. 4. 2019, www.sta.si

Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu RS objavil javni poziv za vavčer za kibernetsko varnost, s pridobitvijo katerega si podjetja sofinancirajo stroške varnostnega pregleda in vdornega testa. Cilj razpisa je povečati kibernetsko varnost ter posledično konkurenčnost podjetij in dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje.

Za vavčerje se lahko potegujejo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki bo zanj izvedel sistemski varnostni pregled in oz. ali vdorni (penetracijski) test. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije.

Za izvedbo poziva je v obdobju 2019-2023 namenjenih milijon evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 odstotkov, preostanek pa zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek.

Razmerje med namenskimi evropskimi sredstvi za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov je za zahodno kohezijsko regijo 70:30 odstotkov, za vzhodno kohezijsko regijo pa 75:25 odstotkov.

Najnižja subvencija za izvedbo sistemskega varnostnega pregleda znaša 1000 evrov, najvišja pa 5000 evrov. Za izdelavo vdornega oz. penetracijskega testa je mogoče pridobiti najmanj 1000 in največ 9999 evrov subvencije.

Skrajni rok za oddajo vlog na poziv je 31. marec 2023, skrajni rok za predložitev zahtevkov pa je 30. september 2023.

Nazaj