Podjetniški sklad bo tudi v letu 2015 pomagal podjetjem

Podjetniški sklad bo tudi v letu 2015 pomagal podjetjem

Podjetniški sklad bo tudi v letu 2015 pomagal podjetjem

31. 12. 2014

Slovenki podjetniški sklad bo tudi v letu 2015 nadaljeval s celovito podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, letos so podprli 654 podjetij.

Slovenki podjetniški sklad bo tudi v letu 2015 nadaljeval s celovito podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, letos so podprli 654 podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je letos prek različnih oblik ugodnih finančnih spodbud podprl 654 podjetij v skupni višini 85,7 milijona evrov. Med omenjenimi podjetji je bilo kar 210 mladih podjetij, ki so bila deležna 23,1 milijona evrov spodbud.

Še vedno so daleč v ospredju garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, s katerimi je sklad igral pomembno vlogo pri blaženju zaostrenih kreditnih razmer v Sloveniji. Te so letos predstavljale 83 odstotkov vseh njihovih odobrenih finančnih sredstev.

Sklad je letos z 32,5 milijona evrov dodelil 212 garancij za klasične kredite ter 128 garancij za bančne kredite tehnološko inovativnim projektom, za katere je namenil 39 milijonov evrov.

Ob tem so v Podjetniškem skladu pet milijonov evrov razdelili za kredite med 213 podjetij, 5,5 milijona evrov pa namenili za šest podprtih podjetij tveganega kapitala. Milijone evrov je bil na voljo semenskemu kapitalu v 20 podjetjih, z 2,7 milijona evrov posebnih spodbud pa so podprli še dodatnih 75 podjetij.

Sklad v zadnjih letih posebno pozornost namenja globalno usmerjenim in inovativnim mladim podjetjem, ki predstavljajo kar četrtino vseh prejemnikov finančne podpore. Tovrstnim podjetjem, ki ne delujejo več kot pet let, ponuja zagonske spodbude, semenski kapital, pa tudi tvegani kapital za hitro globalno last prek visokotehnoloških podjetij.

S celovito podporo majhnim in srednje velikim podjetjem bo sklad nadaljeval tudi v naslednjem letu. Predvidoma že v začetku leta bodo objavili razpise za zagonske spodbude in semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila in klasičnega kapitalskega vložka, ki so namenjeni pretežno mladim podjetjem.

Marca pa bodo znova razpisali garancije za tehnološko inovativne in klasične projekte, ki jim bodo sledila mesečna odpiranja skozi vse leto. Mikrokredite za obratna sredstva bodo preko razpisa ponudili že konec letošnjega leta ter v drugi polovici leta 2015.

Naslednje leto nameravajo s približno 100,36 milijona evrov podpreti okoli 754 podjetij, med njimi tudi 269 mladih, ki lahko računajo na 30,36 milijona evrov. Razmerje med vrstami spodbude bo ostalo približno enako letošnjemu, več kot podvojila pa se bo vsota za semenski kapital.

Nazaj