Podjetniki poglejte, kaj vam prinaša proračun

Podjetniki poglejte, kaj vam prinaša proračun

Podjetniki poglejte, kaj vam prinaša proračun

07. 11. 2016

V predlogu proračuna 2017 je za povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjevelikih podjetij ter spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij namenjenih več sredstev iz evropskih strukturnih skladov kot lani.

Vir in informacije: Delo, 8. 10. 2016, www.delo.si, Avtor: Nejc Gole

Več bo izplačil evropskih sredstev, saj so letos začeli črpati šele v drugi polovici leta, a bo manj za spobujanje tujih investicij.

V predlogu proračuna 2017 je za povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjevelikih podjetij ter spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij namenjenih več sredstev iz evropskih strukturnih skladov kot lani.

Za spodbude gospodarstvu bo prihodnje leto na voljo več evropskih sredstev kot letos. Denar bo, denimo, na voljo za zagonska podjetja, povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij ter inovativne raziskovalno-razvojne projekte. Po drugi strani se zmanjšujejo sredstva za spodbujanje tujih investicij.

Predlog proračuna za prihodnje leto ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) namenja 168,6 milijona evrov, kar je 41 milijonov evrov več od sprejetega proračuna 2017. V primerjavi z ocenjeno realizacijo letos se poraba MGRT povečuje za 30 milijonov evrov, a je 27 milijonov evrov manjša od lanske realizacije. Tako kot ostalim ministrstvom se tudi gospodarskemu povečuje poraba, ker se na resorje prerazporeja dobrih 200 milijonov evrov, ki so bili lani rezervirani pri službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko.

MGRT ogromno poudarka daje črpanju evropskih sredstev. Podjetja lahko na razpisih dobijo tako integralna sredstva iz slovenskega proračuna kot evropska. Letos bo MGRT razpisal 94 milijonov evropskih sredstev, izplačal pa jih bo deset milijonov evrov. Prihodnje leto bo izplačil nepovratnih evropskih sredstev več, in sicer 70 milijonov evrov, podobna številka pa je predvidena tudi v letu 2018.

Več za raziskave, razvoj in podjetništvo ...

Za podporo tehnološkim razvojnim projektom bo v proračunu predvidoma na voljo 23,6 milijona evrov. Od tega se bo 16,6 milijona evrov izplačalo na podlagi letošnjih razpisov. Na MGRT izpostavljajo še javni razpis RRI (raziskave, razvoj, inovacije) v verigah in mrežah vrednosti v skupni vrednosti 72 milijonov evrov, od tega bo predvidoma štiri milijone evrov izplačil prihodnje leto. Z razpisom nameravajo podpreti inovativne raziskovalno-razvojne projekte (konzorcijev) podjetij ter tako pospešiti komercializacijo raziskav in znanja na trgu. Razpis bo predvidoma objavljen prihodnjo jesen.

Za spodbude podjetjem je v predlogu proračuna za prihodnje leto namenjenih 28 milijonov evrov, kar je 14 milijonov evrov več od ocenjene realizacije letos. Za poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost bo predvidoma namenjenih 15,8 milijona evrov oziroma dobre štiri milijone evrov več od ocenjene realizacije za letos.

V predlogu proračuna 2017 je za povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednjevelikih podjetij ter spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij namenjenih več sredstev iz evropskih strukturnih skladov kot lani. Razlog je tudi v tem, da so s črpanjem sredstev začeli šele v drugi polovici tega leta, zato so morali izplačila iz letošnjega leta prenesti v prihodnje leto, pojasnjujejo na MGRT.

Tako je prihodnje leto za podjetništvo namenjenih 10,6 milijona evrov, za regionalni razvoj in socialno podjetništvo 16,5 milijona evrov ter za lesarstvo 2,9 milijona evrov. Več o nekaterih razpisih v prihodnjem letu si lahko preberete v grafiki.

Infografika: Delo

... manj za tuje investicije

Za spodbujanje tujih investicij pa bo v proračunu na voljo manj denarja kot letos. Predlog proračuna namreč za ta namen predvideva 8,6 milijona evrov, kar je 40 odstotkov manj od predvidene realizacije za letos.

MGRT je letos in lani namenil kar nekaj milijonov evrov tujim investitorjem. V letih 2017 in 2018 pa ni konkretnih projektov iz tega posebnega postopka, zato sredstva niso predvidena. V primeru večjih tujih investicij pa pričakujejo dodatna sredstva.

Za razvoj turizma dodatna EU sredstva

Sredstva za turistično promocijo Slovenije so se v primerjavi z lani v letošnjem letu skoraj podvojila na 11,8 milijona evrov. Enaka višina je predvidena za promocijo turizma tudi v naslednjih dveh letih. Oblikovan bo nov portal, izvedene obsežne digitalne kampanje, nadgrajeno komuniciranje preko družbenih medijev in sistematično oblikovane vsebine.

Poleg tega bo v prihodnjih dveh letih na voljo še okoli 5,5 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenjena bodo predvsem za razvoj inovativnih turističnih produktov in razvoj turističnih destinacij. Za razliko od prejšnje finančne perspektive pa sedanjem finančnem obdobju ni na razpolago evropskih sredstev za investicije.

Nazaj