Podjetjem pri preverjanju kakovosti računovodij v pomoč tudi brošura

Podjetjem pri preverjanju kakovosti računovodij v pomoč tudi brošura

Podjetjem pri preverjanju kakovosti računovodij v pomoč tudi brošura

05. 04. 2016

Na zbornici so pripravili brošuro z naslovom: »Kdo pa vam vodi poslovne knjige?«, s katero želijo podjetjem pomagati pri preverjanju kakovosti izvajalcev računovodskih storitev.

Več kot 200.000 poslovnih subjektov v Sloveniji mora bo konca marca na Ajpes oddati bilance ter izkaze poslovnega izida. Med njimi je več kot 180.000 mikro in malih podjetij, ki so lahko zaradi neustrezno usposobljenih izvajalcev izpostavljena velikim poslovnim tveganjem. Na Zbornici računovodskih servisov so zanje zato pripravili posebno brošuro.

Na Zbornici računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da neurejeno področje računovodskih storitev manjša podjetja postavlja pred velika poslovna tveganja, saj jim lahko poslovne izkaze pripravljajo tudi neustrezno usposobljeni izvajalci.

Na zbornici so zato pripravili brošuro z naslovom: »Kdo pa vam vodi poslovne knjige?«, s katero želijo podjetjem pomagati pri preverjanju kakovosti izvajalcev računovodskih storitev.

Danes lahko računovodski servis odpre praktično vsak. Od več kot 4000 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z računovodskimi storitvami, je ustrezno strokovno usposobljenih samo 1500.

Na zbornici ugotavljajo, da je pomanjkanje usposobljenosti predvsem posledica zakonske neurejenosti dejavnosti računovodskih servisov. Na kakovost vplivajo tudi stalni pritiski na cene storitev, na katere se izvajalci računovodskih storitev posledično odzivajo z zniževanjem investicij v izobraževanje zaposlenih, tehnološko opremljenost in razvoj.

Največji problem je vrednotenje storitve. Podjetniki si želijo čim nižje cene, pri čemer se ne zavedajo, da s tem znižujejo kakovost storitev. Ko pride do napak, globe ali problemov pri poslovanju, na primer zmanjšanje kreditne spodobnosti ali bonitete, je po navadi že prepozno.

Nazaj