Podjetjem na voljo sredstva za promocijo na tujih trgih

Podjetjem na voljo sredstva za promocijo na tujih trgih

Podjetjem na voljo sredstva za promocijo na tujih trgih

31. 07. 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 28. julija 2020 objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999,00 EUR, vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 28. 7. 2020, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 28. julija 2020 objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999,00 EUR, vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev.

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, naj izkoristijo priložnost za povečanje prepoznavnosti na tujih trgih, saj sofinancira stroške, ki podjetjem nastanejo zaradi najema zunanjih izvajalcev za izvedbo naslednjih aktivnosti:

 

AKTIVNOST

ZNESEK POMOČI

a

Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…)

do vključno 5.000,00 €

b

Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem

do vključno 5.000,00 €

c

Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem

do vključno 9.999,00 €

d

Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov)

do vključno 8.000,00 €

e

Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti

do vključno 5.000,00 €

f

Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem

do vključno 3.000,00 €

g

Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku

do vključno 7.000,00 €

 

Najnižji možni znesek pomoči (skupaj)

3.000,00 €

 

Najvišji možni znesek pomoči (skupaj)

9.999,00 €

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje lahko v vlogi za sofinanciranje navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele, pri tem pa mora upoštevati omejitve pri sofinanciranju tako posamezne kot tudi vseh aktivnosti skupaj, največji skupni znesek sofinanciranja namreč znaša 9.999,00 EUR.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020. V želji, da bi uporabnikom prihranili čas, olajšali pripravo vloge in skrajšali čas obdelave le te, je SPIRIT Slovenija podjetjem omogočil elektronsko oddajo vloge na javni poziv. To podjetje stori preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, v katerega se mora predhodno registrirati.

Več informacij o samem pozivu in oddaji vloge je na voljo na www.spiritslovenia.si/razpis/351.

***

Javni poziv predstavlja ukrep, namenjen blaženju posledic pandemije COVID-19 in je bil pripravljen kot odziv na zaznane težave pri poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. V okviru javnega poziva, ki je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenija in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo na voljo 800.000,00 EUR.

Nazaj