Podjetjem finančne spodbude za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Podjetjem finančne spodbude za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Podjetjem finančne spodbude za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

17. 04. 2024

Vir in informacije: STA, 12. 4. 2024, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 12. aprila 2024 v Uradnem listu RS objavil javni poziv, prek katerega so mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo vavčerji za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino. Pridobijo lahko največ 60-odstotno financiranje upravičenih stroškov oziroma največ 3000 evrov nepovratnih sredstev.

Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah. S tem tudi spodbujajo njihovo povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanje novih poslovnih priložnosti, povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih.

Podjetja lahko hitro in enostavno pridobijo največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma najmanj 300 in največ 3000 evrov nepovratnih sredstev za udeležbo v gospodarski delegaciji v tujini.

Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija Spirit Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera od regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera od območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani javne agencije SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega startup konzorcija ter tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

V okviru javnega poziva je do leta 2028 na voljo skupno 500.000 evrov. Upravičeni stroški so stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini, stroški prevoza in stroški nočitev. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Stroški se lahko v okviru posamezne delegacije uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani podjetja. Podjetje lahko v okviru tega javnega poziva sredstva pridobi večkrat letno.

Podjetja se morajo na poziv prijaviti prek elektronskega portala Slovenskega podjetniškega sklada. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2028 oziroma do porabe sredstev.

Nazaj