Podjetje Rodex Mechatronics predstavilo obetavno strategijo na poti do trajnosti in krožnega gospodarstva za obdobje 2023-2027

AKTUALNO: 5.1.2024 (Javni razpis STKT 2022-2025): PODALJŠAN ZADNJI 4. ROK za SKLOP I - NOVI ROK: 14. 2. 2024!

Podjetje Rodex Mechatronics predstavilo obetavno strategijo na poti do trajnosti in krožnega gospodarstva za obdobje 2023-2027

Podjetje Rodex Mechatronics predstavilo obetavno strategijo na poti do trajnosti in krožnega gospodarstva za obdobje 2023-2027

14. 08. 2023

Podjetje Rodex Mechatronics predstavilo obetavno strategijo na poti do trajnosti in krožnega gospodarstva za obdobje 2023-2027

Podjetje Rodex Mechatronics predstavilo obetavno strategijo na poti do trajnosti in krožnega gospodarstva za obdobje 2023-2027

Rodex Mechatronics, ki ponuja storitve orodjarne, plastikarne, navijanja in montaže, na temeljih 40-letnega poslovanja ustvarja pogoje za prehod v sodobno, trajnostno in krožno poslovanje. Pri nastanku Trajnostne in krožne poslovne strategije 2023-2027 je v delovni skupini sodelovalo 18 zaposlenih, pri drugih aktivnostih v procesu pa celoten kolektiv, več kot 90 zaposlenih. S pomočjo delavnic so določili razvojne cilje in strateške aktivnosti za dosego teh ciljev. Cilji poudarjajo ne le pomembne vidike trajnostne preobrazbe procesov in krožno zasnovanih izdelkov, ampak tudi ambicije poslovne uspešnosti, ki smelo zre v nove, hitro rastoče panoge.

Za uresničevanje osmih strateških aktivnosti so zadolženi skrbniki z močnimi kompetencami in motivacijo. Aktivnosti so skrbno dokumentirane, dodeljene so ekipe za izvedbo posameznih faz. Določeni so kazalci za kontrolo doseganja ciljev in merjenje trajnostnih ter krožnih učinkov za celotno obdobje strategije. Namen strategije je uresničiti matriko bistvenosti podjetja, ki med sedmimi postavkami vključuje tudi nižji ogljični odtis podjetja in pomoč partnerjem pri doseganju CO2 zavez, delo v urejenem in varnem okolju s posluhom za ljudi ter vgrajevanje vrhunske kakovosti in inovativnosti v vse vidike poslovanja.

Na njihovi poti trajnostne preobrazbe in doseganja ambicioznih ciljev krožnega gospodarstva ter poslovne rasti jim želimo čim večji uspeh!

Nazaj