Podjetje EMO FRITE d.o.o. doseglo ključen mejnik procesa strateške transformacije s predstavitvijo trajnostne in krožne poslovne strategije

Podjetje EMO FRITE d.o.o. doseglo ključen mejnik procesa strateške transformacije s predstavitvijo trajnostne in krožne poslovne strategije

Julij 2023 

Podjetje EMO FRITE d.o.o. doseglo ključen mejnik procesa strateške transformacije s predstavitvijo trajnostne in krožne poslovne strategije

Ob zaključku 5-mesečnega intenzivnega procesa strateške transformacije v podjetju EMO FRITE d.o.o. je direktor in strateški tim predstavil usmeritve in cilje podjetja za naslednjih 5 let.   

V nadaljevanju so vsi zaposleni v mešanih timih pripravili konkretne trajnostne in krožne rešitve, ki jih bodo uvedli v vsakdanjo prakso. Za realizacijo predlogov bodo skrbeli odgovorni vodje skupin, ki so samoiniciativno prevzeli koordinacijo.

Mešani timi so prejeli priznanja za konkretne predloge rešitev na posameznih delovnih mestih v različnih kategorijah, ki se nanašajo na trajnostno in krožno poslovanje.

Slavnostni dogodek, predstavitev trajnostne in krožne poslovne strategije, je potekal ob boku slavnostne otvoritve novih poslovnih prostorov podjetja. 

Vodstvu in vsem zaposlenim podjetja  za trdo in uspešno delo ter dosežene rezultate, iskreno čestitamo!