Podjetja, tu bo denar za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Podjetja, tu bo denar za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Podjetja, tu bo denar za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

24. 02. 2017

Brezplačna usposabljanja za zaposlene, sofinanciranje sodelovanja podjetij s šolami, spodbude za upravljanje starejših zaposlenih...

Vir in informacije: https://topjob.finance.si/, 30. 1. 2017, Avtor: Lana Dakić

Brezplačna usposabljanja za zaposlene, sofinanciranje sodelovanja podjetij s šolami, spodbude za upravljanje starejših zaposlenih

Letos boste lahko zaposlene poslali na kar nekaj brezplačnih delavnic in usposabljanj na temo spodbujanja pozitivnega organizacijskega ozračja, vodenja kadrov, poslovnih izboljšav, spodbujanja inovativnosti, design managementa ...

Nameravate letos povečati proračun za izobraževanje in usposabljanje ter ob pomoči šol iskati nove talente? Kako vam lahko pri tem pomaga država – kateri programi se bodo letos izvajali in koliko denarja bo na voljo.

Večino razpisov za spodbude boste našli na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS. Kar nekaj razpisov je še v pripravi, ponekod pa se boste lahko vključili prek sodelovanja s šolami. V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so oziroma bodo na voljo letos.

20 brezplačnih delavnic in usposabljanj za zaposlene

Marca bo vzpostavljenih vsaj deset kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma part­nerstev med podjetji in drugimi organizacijami. Na voljo je slabe štiri milijone evrov za letošnje in prihodnje leto s ciljem izboljšati kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih, ki bodo vključena v part­nerstvo (pravkar poteka izbor projektov).

Sklad pa v okviru programa kompetenčnih centrov načrtuje izvedbo brezplačnih delavnic in usposabljanj za zaposlene v različnih krajih po Sloveniji. Na delavnice se bodo lahko prijavili vsi zaposleni, ne glede na to, ali podjetje sodeluje v katerem od kompetenčnih centrov ali ne. Delavnice bodo pokrivale različna področja, ki so jih v preteklosti podjetja v teh centrih prepoznala kot pomembna, denimo spodbujanje pozitivnega organizacijskega ozračja, vodenje kadrov, poslovnih izboljšav, spodbujanje inovativnosti, design managementa in podobno. Letos bo izvedenih 20 takšnih delavnic, vse podrobnosti bodo objavljene na spletni strani sklada. Brezplačne delavnice bo sklad pripravil tudi v prihodnjem letu.

30 milijonov za usposabljanja starejših

Ker naj bi se v prihodnjem desetletju število delovno aktivnih vsako leto zmanjšalo za 10 tisoč, bo kmalu pripravljen nabor ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih. V prvi polovici tega leta tako lahko pričakujete razpis za sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših, konec leta pa še razpis za izbor pilotnih projektov za sofinanciranje razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za zmanjšanje odsotnosti z dela.

Skupaj bo do leta 2022 na voljo 30 milijonov evrov, cilj programa pa je vključiti vsaj 12.500 starejših zaposlenih (nad 45 let, s poudarkom na starejših od 50 let) in povečati delež starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje. Obetajo se tudi natečaj »Starejšim prijazno podjetje« ter brezplačne strokovne delavnice za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, namenjene predvsem vodilnim delavcem.

10 milijonov za projekte in povezovanje s šolami

Na področju povezovanja izobraževanja z gospodarstvom se nekaj projektov že izvaja, obetajo se tudi novi razpisi.

Program Po kreativni poti do znanja povezuje študente, pedagoške mentorje in delovne mentorje. Skupine študentov ob pomoči mentorjev rešujejo izzive in probleme gospodarstva na tri- do petmesečnih projektih. Na razpis se sicer prijavijo fakultete, ki k sodelovanju povabijo podjetja. Prvi razpis je bil objavljen lani, zanj je bilo namenjenih štiri milijone evrov, novi razpis predvidevajo tudi za prihodnje študijsko leto (objavljen je ponavadi v začetku jeseni).

Na področju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih bo letos objavljen razpis za spodbude delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake in študente na programih poklicnega in strokovnega izo­braževanja. Na razpis se lahko prijavijo šole v sodelovanju z delodajalci, do leta 2022 bo na voljo slabih pet milijonov evrov.

Letos bo objavljen tudi javni razpis za študentske inovativne projekte za družbeno korist, ki je sicer namenjen sodelovanju fakultet z neprofitnim sektorjem. Na voljo za dve leti bo dober milijon evrov.

Nazaj