Podjetja prek razpisov podjetniškega sklada do semenskega kapitala

Podjetja prek razpisov podjetniškega sklada do semenskega kapitala

Podjetja prek razpisov podjetniškega sklada do semenskega kapitala

06. 03. 2015

Javni sklad RS za podjetništvo je objavil dva razpisa, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh razpisov je skupaj na voljo 3,5 milijona evrov, njun cilj pa je med drugim povečanje števila delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlene.

Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu RS (Datum: 27. 2. 2015, Št. 12) objavil dva razpisa, s pomočjo katerih lahko mikro in mala podjetja pridobijo semenski kapital. V okviru obeh razpisov je skupaj na voljo 3,5 milijona evrov, njun cilj pa je med drugim povečanje števila delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlene.

V okviru prvega javnega razpisa - SK75 2015, ki se nanaša na konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, znaša višina razpoložljivih sredstev v letošnjem letu največ 1,5 milijona evrov, višina investicije za posamezno podjetje pa 75.000 evrov.

V okviru drugega javnega razpisa - SK200 2015, ki se nanaša na lastniški vstop za rast inovativnih podjetij, bo letos na voljo največ dva milijona evrov, višina investicije za posamezno podjetje pa znaša 200.000 evrov.

Namen obeh razpisov je spodbujanje nastajanje novih malih in srednjih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov, nadaljnja rast inovativnih podjetij in spodbujanje vlaganj zasebnih vlagateljev.

Cilj razpisov je povečanje števila delovnih mest, v povprečju tri na podprto podjetje, in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, v prvem razpisu v povprečju za pet odstotkov na podprto podjetje, v drugem pa za deset odstotkov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih, letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset milijonov evrov, organizirana morajo biti v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v prvem primeru morajo biti mlajša od treh, v drugem pa od petih let.

Za drugi razpis veljajo še nekateri dodatni pogoji - podjetje ne sme kotirati na borzi, še ni delilo dobička, ni nastalo z združitvijo, sedež, poslovno enoto ali podružnico pa mora imeti v Sloveniji.

Zainteresirani morajo vlogo oddati v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež podjetniškega sklada. Rok za predložitev vlog je do vključno 4. maja za prvo odpiranje. Razpisa bosta odprta do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letošnjem letu, ki bo do vključno 9. oktobra.

Nazaj