Podjetja, jutri do 12. ure je zadnji rok za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Podjetja, jutri do 12. ure je zadnji rok za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Podjetja, jutri do 12. ure je zadnji rok za oddajo vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

27. 02. 2023

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ponovno poziva podjetja, da pravočasno oddajo vlogo za pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Vloge je mogoče oddati na SPIRIT Slovenija le še do jutri, do 12. ure oziroma opoldan. 

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ponovno poziva podjetja, da pravočasno oddajo vlogo za pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Vloge je mogoče oddati na SPIRIT Slovenija le še do jutri, do 12. ure oziroma opoldan. Ker roka za oddajo vlog ne bo mogoče podaljševati, minister opozarja, naj podjetja ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije.

Minister Matjaž Han poudarja: »Za pomoč podjetjem z namenom omilitve posledic energetske krize v letošnjem letu namenjamo 650 milijonov evrov. Ta denar smo namenili gospodarstvu, da bo lažje prebrodilo energetsko krizo in ohranilo konkurenčnost. Želim si, da čim več prizadetih podjetij izkoristi to pomoč.«.

Ob tem je minister pozval mala in srednje velika podjetja k oddaji vlog: »Poudarjam, da lahko upravičenci za pomoč zaprosijo le še do jutri, do 12. ure, kot je to določeno z zakonom. Kot smo že večkrat opozorili v preteklih dveh tednih, lahko za pomoč zaprosijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sicer za prvo polovico leta regulirano ceno električne energije. Ta podjetja so zato v prvi polovici letošnjega leta upravičena do pomoči za zemeljski plin ali tehnološko paro, katerih cene niso regulirane. Obenem pa lahko ta podjetja zaprosijo za pomoč za drugo polovico leta za vse tri energente, tudi električno energijo; v drugi polovici leta namreč trenutno še ni regulirana cena niti elektrike niti drugih dveh energentov.«

Minister Han ob tem opozarja na iztekajoči rok: »Želim opozoriti, da morajo mikro, mala in srednje velika kot tudi ostala podjetja vlogo oddati nujno do jutri do 12. ure oziroma opoldan.«

Aplikacija za elektronsko oddajo vlog na javni agenciji SPIRIT Slovenija deluje, agencija pa nudi vso potrebno pomoč posameznim upravičencem pri vnosu vlog. Za namen podpore upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog, je SPIRIT Slovenija vzpostavil podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko 051 277 880 še danes do 17. ure ter jutri do 12. ure opoldne, ko se zaključi rok za oddajo vlog. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo preko spletne pošte za tehnična vprašanja na e-naslovu: spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na e-naslovu: energenti2023@spiritslovenia.si.

Oddaja vloge naj bo danes prioriteta

SPIRIT Slovenija je že ob odprtju aplikacije opozoril na dokumente, ki jih upravičenci oziroma njihovi zakoniti zastopniki potrebujejo za oddajo vloge.  

  • Zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge mora imeti urejeno kvalificirano digitalno potrdilo oziroma kvalificirana digitalna potrdila vseh zastopnikov, če gre za skupno zastopstvo.
  • Upravičenec se mora odločiti za vrsto pomoči, za katero bo uveljavljal pomoč, pri tem pa lahko izbere samo eno vrsto pomoči.
  • Upravičenec potrebuje vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje, torej količine in cene za referenčno leto 2021 ter ocenjene količine in cene za leto 2023.
  • Upravičenci bodo morali potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in digitalno podpisati vlogo.

Ne glede na to, da se v vlogi oddajo ocenjene vrednosti, ki lahko odstopajo od dejanske porabe in cene, pa na SPIRIT Slovenija upravičence opozarjajo, da končna vrednost izplačane pomoči ne more biti višja od zaprošene vrednosti, ki jo je upravičenec oddal v vlogi.

Katera podjetja do pomoči niso upravičena?

Ministrstvo ponovno poudarja, da do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Prav tako v prvi polovici leta za pomoč zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro, mala in srednja podjetja, saj imajo ceno le-te do konca junija 2023 regulirano skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta ista podjetja vseeno morajo oddati vloge za pomoč zaradi visokih cen električne energije za drugo polovico letošnjega leta oziroma vloge za celo leto zaradi visokih cen zemeljskega plina in tehnološke pare. Rok je zanje enak kot za vse ostale, torej 28. februar 2023 do 12. ure.

Vlogo oddajte pravočasno 

Vloge lahko oddate zgolj preko elektronske aplikacije SPIRIT Slovenija.

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so zbrane vse potrebne informacije, vezane na pomoč gospodarstvu, vključno z odgovori na vprašanja, ki jih zastavljajo upravičenci.

Nazaj