Podaljšujemo rok za prijavo za udeležbo v programu Izobraževanja za mednarodno poslovanje - ITM 2013

Podaljšujemo rok za prijavo za udeležbo v programu Izobraževanja za mednarodno poslovanje - ITM 2013

Podaljšujemo rok za prijavo za udeležbo v programu Izobraževanja za mednarodno poslovanje - ITM 2013

08. 04. 2013

Mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih slovenskih malih in srednje velikih podjetij vabimo k udeležbi v programu ITM 2013.

Mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih slovenskih malih in srednje velikih podjetij vabimo k udeležbi v programu ITM 2013.

Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.

Udeleženci v programu ITM pridobijo:

 • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
 • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
 • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • mednarodna poznanstva.

Predvidena časovnica ITM 2013:

27. – 28. maj

seminar International Market Research

17. - 18. junij

1.delavnica priprave izvoznega načrta

27. – 28. avgust

seminar Export Sales Training

17. - 19. september

2. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori

15. – 16. oktober*

 

3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori

8. - 12. november

5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – Trade Marketing & Export Strategy, Change Management, Managing Across Culture

21. november*

predstavitev izvoznih načrtov in podelitev diplom

* Datuma še nista dokončno potrjena.

Tudi v letu 2013 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij.

Pogoji udeležbe:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednje velikem podjetju, registriranem v Republiki Sloveniji, ki začenja s prodajo proizvodov/storitev na tuje trge ali širi izvozno dejavnost,
 • končana visoka ali univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski magisterij,
 • znanje angleškega jezika,
 • starost od 25 do 40 let,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

*Depozit se po uspešno zaključenem izobraževanju vrne podjetju

Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico,
 2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 3. kopijo diplome,
 4. izjavo odgovorne osebe podjetja, da se strinja z redno udeležbo kandidata na izobraževanju in dostopom do vseh poslovnih informacij.

Prijave: Podaljšujemo rok za prijavo. Prijavo pošljite najkasneje do torka, 23. aprila 2013, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Mateja Jarc, Tel: (01) 5891 880, e-mail: mateja.jarc@japti.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj