Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni covid-19 do 30. 6. 2021

Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni covid-19 do 30. 6. 2021

Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni covid-19 do 30. 6. 2021

08. 04. 2021

Vlada je 25. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 30. 6. 2021.

Objavljeno: Finančna uprava RS (FURS), 29. 3. 2021, www.gov.si

Vlada je 25. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 30. 6. 2021.

Davčni zavezanci lahko tako do vključno 30. 6. 2021 vlagajo vloge za odlog oz. obročno plačilo davkov (tudi akontacij in davčnega odtegljaja ter prispevkov) iz razloga izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Vloge se obravnavajo v skladu s pogoji ZIUOPDVE.

Več informacij, vključno z obrazci, je objavljenih na spletni strani Finančne uprave in v pogostih vprašanjih in odgovorih.

Nazaj