Pocenitev in poenostavitev postopka za varstvo znamke Skupnosti

Pocenitev in poenostavitev postopka za varstvo znamke Skupnosti

Pocenitev in poenostavitev postopka za varstvo znamke Skupnosti

29. 04. 2009

Evropska komisija in države članice Evropske unije so se odločile, da s 1. majem 2009 znižajo pristojbino, ki jo je treba Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) plačati za varstvo znamke Skupnosti (Community Trade Mark-CTM), in poenostavijo postopek registracije.

Evropska komisija in države članice Evropske unije so se odločile, da s 1. majem 2009 znižajo pristojbino, ki jo je treba Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) plačati za varstvo znamke Skupnosti (Community Trade Mark-CTM), in poenostavijo postopek registracije.

S tem ukrepom, ki sledi prvotnemu znižanju iz leta 2005, se bo varstvo CTM precej pocenilo in poenostavilo za vsa podjetja, ki poslujejo na enotnem trgu EU. Znižanje pristojbine in poenostavitev postopka v bistvu pomenita, da bodo stroški za registracijo CTM poslej 0 EUR. Podjetja bodo plačala samo pristojbino za prijavo in ne več ločene pristojbine za registracijo. Tako bo tudi postopek registracije bistveno krajši.
 
V praksi to pomeni, da bodo podjetja poslej namesto 1.750 EUR za prijavo in registracijo CTM plačevala le 1.050 EUR za prijavo. Tista podjetja, ki bodo prijave vložila prek interneta, bodo upravičena do še dodatnega popusta, tako da bodo plačala le 900 EUR za prijavo, namesto skupaj 1.600 EUR, kot so plačevala doslej.
 
Znižanja pristojbin pomenijo, da bodo v prihodnosti podjetja za pridobitev CTM plačevala 40 % manj (oziroma 44 % manj, če bodo to storila elektronsko). Poleg tega se bodo posamične pristojbine za mednarodno registracijo na podlagi CTM  v skladu z madridskim protokolom znižale s 1.450 na 870 EUR, kar prav tako pomeni 40 % znižanje.

Vir: Elektronski novičnik Urada RS za intelektualno lastnino

Nazaj