Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2024

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2024

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2024

05. 01. 2024

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 22. 12. 2023, www.findinfo.si

Finančna uprava RS je v zvezi z obveznostjo plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje objavila tabelo z zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2024 in nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2.

1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2023 znaša 2.210,78 eur; v nadaljevanju: PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2024:

Vrste zavarovancev

 

Stopnja/osnova

Znesek prispevka od 1. 1. do 31. 12. 2024

Način plačevanja prispevka

Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine

8,20 % od PP

181,28 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova

2 % od PP

44,22 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Zaporniki

0,53 % od PP

in

12,92 % od PP

11,72 EUR

in

285,63 EUR

 

mesečno

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

 

0,53 % od PP

in

6,36 % od 25 % PP

11,72 EUR

in

35,15 EUR

 

mesečno

 

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

0,53 % od PP*5/12

in

6,36 % od 25 % PP*5/12

4,88 EUR

58,56 EUR

in

14,65 EUR

175,80 EUR

 

mesečno ali

enkrat letno

 

mesečno ali

enkrat letno

Zavarovanci iz 1., 3., 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

0,30 % od PP

6,63 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

0,40 % od PP

8,84 EUR

enkrat letno

2. Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku

V Uradnem listu RS, št. 30/2023, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2023 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi prispevkov

Znesek od

1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

Znesek od

1. 4. 2023 dalje

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.)

3. člen

8,23 EUR mesečno

8,46 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi)

4. člen

12,31 EUR

letno

12,65 EUR

letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep)

5. člen

16,39 EUR mesečno

16,85 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)

6. člen

41,04 EUR mesečno

42,19 EUR mesečno

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)

7. člen

205,20 EUR letno

ali

17,09 EUR mesečno

210,95 EUR letno

ali

17,57 EUR mesečno

- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)

8. člen

4,07 EUR

letno

4,18 EUR

letno

Vir: FURS, 22. 12. 2023

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj