Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022

31. 12. 2021

FURS je s 23. decembrom 2021 objavil tabelo Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje  z zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022 in tabelo Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku z zneski pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2, ki so objavljeni v nadaljevanju.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 23. 12. 2021, www.findinfo.si

FURS je s 23. decembrom 2021 objavil tabelo Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje  z zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022 in tabelo Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku z zneski pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2, ki so objavljeni v nadaljevanju.

1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2021 znaša 1.886,48 EUR = PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022:

Vrste zavarovancev

 

Stopnja/osnova

Znesek prispevka od

1. 1. do

31. 12. 2022

Način plačevanja prispevka

Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine

8,20 % od PP

154,69 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova

2 % od PP

37,73 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Zaporniki

0,53 % od PP

in

12,92 % od PP

 

10,00 EUR

in

243,73 EUR

 

mesečno

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

 

 

0,53 % od PP

in

6,36 % od 25 % PP

 

 

10,00 EUR

in

30,00 EUR

 

 

mesečno

 

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

 

0,53 % od PP*5/12

in

6,36 % od 25 % PP*5/12

 

4,17 EUR

50,04 EUR

in

12,50 EUR

150,00 EUR

 

mesečno ali

enkrat letno

 

mesečno ali

enkrat letno

Zavarovanci iz 1., 3., 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

0,30 % od PP

5,66 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

0,40 % od PP

7,55

EUR

enkrat letno

2. Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku

V Uradnem listu RS, št. 36/2021, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2021 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi prispevkov

Znesek od

1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Znesek od

1. 4. 2021 dalje

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.)

3. člen

7,33 EUR mesečno

7,76 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi)

4. člen

10,96 EUR

letno

11,60 EUR

letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep)

5. člen

14,60 EUR mesečno

15,45 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)

6. člen

36,56 EUR mesečno

38,68 EUR mesečno

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)

7. člen

182,80 EUR letno

ali

15,23 EUR mesečno

193,40 EUR letno

ali

16,11 EUR mesečno

- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)

8. člen

3,63 EUR

letno

3,84 EUR

letno

Vir: FURS, 23. 12. 2021

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Nazaj