Otvoritev konference PODIM

Otvoritev konference PODIM

Otvoritev konference PODIM

04. 04. 2012

Danes se v hotelu Habakuk v Mariboru pričenja največja in vodilna slovenska konferenca o podjetništvu - PODIM

Danes se v hotelu Habakuk v Mariboru pričenja največja in vodilna slovenska konferenca o podjetništvu - PODIM, ki vsako leto (letos že dvaintridesetič) v dveh dneh intenzivnega izobraževalnega programa združi vse ključne deležnike slovenskega tehnološkega podjetništva. Na konferenci ugledni tuji in domači gosti skozi serijo okroglih miz, predavanj in delavnic tako iz akademskega, kot praktičnega vidika predstavijo najsodobnejše znanje z vidika gradnje novih tehnoloških podjetij.

Struktura konference

Predavanja – Predavanja PODIM so namenjena najsodobnejšemu in aktualnemu podjetniškemu znanju, ki je predstavljeno udeležencem tako iz praktičnega, kot tudi akademskega vidika, pri čemer na konferenci predavajo odmevna domača in tuja imena s sveta podjetništva. Predavanja so prilagojena glede na vsakoletno temo konference.

Okrogle mize - Okrogle mize konference PODIM so namenjene poglobljenim razpravam z uglednimi gosti iz sveta podjetništva, gospodarstva in univerze ter državnih inštitucij na različne aktualne podjetniške tematike. Ob predstavitvi pogledov uglednih gostov iz povsem različnih perspektiv na izbrano podjetniško temo in v diskusiji z občinstvom se poskušajo na okroglih mizah oblikovati smiselni zaključki, usmeritve in priporočila za podjetnike.

DelavniceDelavnice predstavljajo najbolj praktični del konference PODIM, ki jih vodijo izkušeni domači in tuji podjetniški mentorji oziroma strokovnjaki iz različnih podjetniških področij. Na delavnicah udeleženci aktivno sodelujejo s svojimi lastnimi podjetniškimi primeri ter izzivi in tako lahko takoj integrirajo pridobljeno znanje na delavnicah v svoje poslovanje. Zaradi kakovosti izvedbe je udeležba na posamezni delavnici omejena, vzporedno pa poteka več delavnic, med katerimi lahko izbirajo udeleženci.

Svečana podelitev nagrade Start:up Slovenija – Zaključeni del prvega dneva konference PODIM je namenjen podelitvi nagrade za najboljše startup podjetje leta. Start:up Slovenija je nacionalno tekmovanje start-up podjetij, ki ga je zasnovala Tovarna podjemov in ga skupaj s partnerji pričela izvajati v letu 2007.

Izbor naj inovacije Tehnovacija 2012 – Zaključeni del drugega dne konference PODIM je namenjen podelitvi nagrade za naj inovacijo s področja trajnostnih tehnologij, ki jo je TehnoCenter Univerze v Mariboru v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico letos prvič razpisal v okviru evropskega projekta FORT. Tehnovacija 2012 je izbor naj inovacije, s katerim želita organizatorja izbora spodbujati kulturo inoviranja ter izpostaviti inovacijsko aktivne posameznike in podjetja.

Druženje in zabava - Druženje med odmori, delovnimi kosili in večerjami, omogoča udeležencem, da izmenjajo svoja mnenja in izkušnje in tako stkejo vezi, ki služijo kot dobro izhodišče za strokovno nadgradnjo in prihodnje sodelovanje. Po zaključku svečane podelitve nagrade za slovenski Start:up leta je organizirana tudi večerna zabava za vse udeležence konference.

Več o PODIM-u

Nazaj