Osem milijonov evrov za projekte v lesni industriji

Osem milijonov evrov za projekte v lesni industriji

Osem milijonov evrov za projekte v lesni industriji

05. 07. 2016

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je 10. junija 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje podjetniških projektov in projektov na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016. Na voljo je za osem milijonov evrov ugodnih posojil, prvi rok za prijavo pa je 11. julij 2016.

Vir in informacije: STA, 10. 6. 2016, http://www.sta.si/

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je 10. junija 2016 objavil javni razpis za sofinanciranje podjetniških projektov in projektov na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016. Na voljo je za osem milijonov evrov ugodnih posojil, prvi rok za prijavo pa je 11. julij 2016.

Sklad bo razpisana posojila dodeljeval v dveh sklopih, in sicer z namenom spodbujanja razvoja začetnih podjetniških investicij ter z namenom spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije. Projekti morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega oz. razširitvijo zmogljivosti ali diverzifikacijo proizvodnje obstoječega proizvodnega obrata.

K sodelovanju so vabljena velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so registrirana v Sloveniji. Prijavijo pa se lahko tudi tuja podjetja, a bo sklad sklenil posojilno pogodbo le z njegovo podružnico v Sloveniji.

Prvo odpiranje vlog bo najpozneje tri dni po izteku prvega roka za prijavo na razpis, ki je 11. julij 2016. Sledili bosta še dve odpiranji vlog, in sicer prispelih do 25. avgusta 2016 ter do 10. oktobra 2016.

Če bodo izbrani projekti izpolnjevali pogoje - eden od teh je, da projekt pred vložitvijo vloge še ni bil začet -, jim bo sklad dodelil posojilo, ki vsebuje elemente državnih pomoči. V primeru posojila, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, bo obrestna mera nekaj višja, vendar še vedno ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Nazaj