Odprtih je več razpisov za proizvodnjo, izobraževanje in sejemske predstavitve

Odprtih je več razpisov za proizvodnjo, izobraževanje in sejemske predstavitve

Odprtih je več razpisov za proizvodnjo, izobraževanje in sejemske predstavitve

03. 06. 2016

Letos in tudi prihodnje leto bo odprtih več javnih razpisov za financiranje projektov podjetij, ki so vključena v gozdno lesno verigo.

Vir in informacije: Finance, 26. 5. 2016, http://www.finance.si/

Letos in tudi prihodnje leto bo odprtih več javnih razpisov za financiranje projektov podjetij, ki so vključena v gozdno lesno verigo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo več javnih razpisov, v katerih bo letos na voljo nekaj več kot 22 milijonov evrov sredstev. Aprila so prek javnega razpisa na voljo trije milijoni evrov za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov. V drugi polovici leta načrtujejo še dva razpisa. Sedem milijonov evrov bo na voljo za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, 600 tisoč evrov bodo namenili za odpravo škode in obnovo gozda, poškodovanega zaradi žledoloma.

Dva od letošnjih razpisov sta se že končala, in sicer osem milijonov evrov vreden razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter tri in pol milijone evrov vreden razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture.

Sredstva za proizvodnjo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je objavilo več javnih razpisov za spodbude podjetjem iz lesarske panoge. Najprej sredstva za naložbe v proizvodnjo in poslovanje. Prve so pol milijona evrov vredne spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, prek katerih lahko podjetja prejmejo od sedem do 40 tisoč evrov sredstev. Z razpisom želijo spodbuditi rast podjetij pri rabi lesa s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti. Nepovratna sredstva so namenjena malim in srednjim podjetjem za investicije v opremo, neopredmetena sredstva, stroške zunanjih izvajalcev, posredne stroške in stroške dela.

S 5,88 milijona evrov vrednim javnim razpisom Spodbude za MSP v lesarstvu ministrstvo spodbuja uvajanje izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa, ki bodo pripomogli k večji snovni in energetski učinkovitosti. Mala in srednja podjetja bodo lahko prejela od 50 tisoč do 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, posredne stroške in stroške dela. Za letos je predvidenih 3,5 milijona evrov, sredstva pa bodo na voljo tudi prihodnje leto.

Izobraževanje

Letos je prek javnega razpisa Vzpostavitev kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarski industriji (KOCles 2.0) na voljo 300 tisoč evrov, enako bo prihodnje leto. Sredstva so namenjena za vpeljavo konceptov »design managementa« in znamčenja ter razvoj drugih kompetenc zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij. Do njih bodo upravičena podjetja in izobraževalne ustanove. Iz teh sredstev se bodo plačevali usposabljanja in vodenje projekta, financiranje pa lahko pokrije vse tovrstne stroške.

Skupni in posamični sejemski nastopi

Letos in prihodnje leto bo na voljo 300 tisoč evrov za sofinanciranje individualnih sejmov lesnopredelovalne industrije v letih 2016 in 2017. Za stroške razstavnega prostora in tehničnih priključkov ter za stroške izdelave in postavitve stojnic bodo lahko upravljavci nepovratno dobili do šest tisoč evrov. Letos in prihodnje leto pa bo na voljo tudi 200 tisoč evrov za skupinske nastope na skupinskih sejmih s področja lesnopredelovalne industrije. Višina financiranja bo odvisna od števila prijavljenih in cene posameznega sejma.

Nazaj