Odprti razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

Odprti razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

Odprti razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

04. 08. 2014

V nadaljevanju si lahko preberete več o podpori Slovenskega podjetniškega sklada, ki jo nudi tehnološko inovativnim podjetjem.

Podpora tehnološko inovativnim podjetjem

Jamstva za bančna posojila za tehnološko inovativne projekte

Komu so namenjena: MSP, ki uvajajo tehnološke izboljšave ali tehnološko prenavljajo proizvodne sisteme, iščejo nove rešitve, izdelke ali storitve, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno-razvojnega tima, ki se kaže v komercializaciji novih rešitev, izdelkov ali storitev. Vrste poroštev: investicijska jamstva za tehnološko inovativne naložbe; mikrojamstva za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte; razvojna jamstva za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja. Obrestna mera za posojilo pri banki: šestmesečni EURIBOR. Razpis odprt do: 5. septembra 2014.

Lastniško financiranje: naložbe tveganega in mezzaninskega kapitala prek družb tveganega kapitala (DTK)

Komu je namenjeno: perspektivnim, inovativnim ter hitro rastočim MSP, ki prodirajo na globalne trge. Sredstva: do konca leta 2015 je na voljo okoli 19 milijonov evrov. Vrste financiranj: kapitalski vložek v podjetje (tvegani in mezzaninski kapital); vstop v lastniško sestavo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja; sodelovanje DTK pri strateških usmeritvah glede rasti in razvoja; pomoč na vseh področjih poslovanja. Največji znesek podpore: kapitalski vložek v mala in srednja podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 milijona evrov na leto. Razpis odprt do: 5. avgusta 2015.

Lastniško financiranje: SK50 2014, semenski kapital, konvertibilno posojilo za zagon podjetij

Komu je namenjeno: mikro in malim podjetjem, organiziranim kot d. o. o., mlajšim od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge), razvojno in globalno usmerjenim. Sredstva: milijon evrov v letu 2014. Vrste financiranj: 50 tisoč evrov za posamezno podjetje v obliki semenskega kapitala - konvertibilnega posojila. Podpora klasičnim podjetjem.

Jamstva za bančna posojila za subvencijo obrestne mere: P1 B 2014

Komu so namenjena: MSP, pri poroštvih za mlada podjetja morajo biti ta mlajša od 60 mesecev (šteto do dneva vložitve vloge). Vrste jamstev: investicijska poroštva, poroštva za mlada podjetja, mikroporoštva za obratna sredstva. Obrestna mera za posojilo pri banki: šestmesečni EURIBOR plus pribitek 1,95 odstotka. Razpis odprt do: 15. decembra 2014.

Nazaj