Odprt razpis za subvencioniranje zagona podjetij

Odprt razpis za subvencioniranje zagona podjetij

Odprt razpis za subvencioniranje zagona podjetij

12. 02. 2010

Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu objavil razpis za subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji)v letu 2010.

Subvencije, ki jih je objavil Slovenski podjetniški sklad, so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Pomoč se dodeljuje na podlagi pravila de minimis.

Okvirna višina nepovratnih sredstev za vse ciljne skupine v letu 2010 po tem razpisu znašajo 3,5 mio EUR.

Rok za predložitev vlog je: 25.3.2010.

Več informacij o razpisu pridobite na spletni povezavi.

Nazaj