Odprt razpis Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 za fazo 2

Odprt razpis Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 za fazo 2

Odprt razpis Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 za fazo 2

08. 06. 2015

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih podjetij na področju nizkoogljičnih tehnologij z zagotavljanjem brezplačnega paketa storitev in finančnih spodbud za izbrane udeležence.

Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 je pospeševalnik, ki ga vodita CONOT in Aster (Bologna, Italija), v okviru Climate-KICa. To je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology, EIT), z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij.

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih podjetij na področju nizkoogljičnih tehnologij z zagotavljanjem brezplačnega paketa storitev in finančnih spodbud za izbrane udeležence.

Pogoji za prijavo:

  • potencialni podjetniki, ki živijo v Sloveniji, in start-up podjetja, registrirana v Sloveniji:

a) Potencialni podjetniki (posamezniki ali poslovne skupine) s poslovno idejo na področju nizkoogljičnih tehnologij oz. storitev

b) Start-up podjetja - ustanovljena po 1. januarju 2014 - ki deluje na področju nizkoogljičnih tehnologij, iščejo podporo pri poslovnem modelu ali pa jih zanima zbiranje sredstev.

c) Podjetja - ustanovljena po 1. januarju 2011- ki razvijajo novo poslovno idejo na področju nizkoogljičnih tehnologij.

  • poslovna ideja mora izkazovati visoko mero inovativnosti na področju nizkoogljičnih tehnologij oz. storitev ter dober tržni potencial
  • tekoče znanje angleščine.

Program se izvaja v 3 fazah:

  • Faza 1: Temelji poslovnega modela - podpora 10 poslovnim idejam pri pripravi predstavitve poslovnega projekta
  • Faza 2: Potrditev poslovnega modela - podpora 4 poslovnim idejam ter preverjanje strokovnega/ekonomskega/finančnega poslovnega načrta
  • Faza 3: Pripravljenost na investitorje - podpora 2 poslovnima idejama ter organizacija srečanj z investitorji in/ali potencialnimi strankami

Vse aktivnosti, srečanja in seminarji potekajo v Italiji in so dobra priložnost za povezovanje z drugimi udeleženci ter navezovanje stikov z organizacijami, ki sodelujejo v Climate-KICu. Vsi stroški potovanja so kriti (v prvi in drugi fazi do 1500 eurov in v tretji do 2000 eurov).

Izbrani udeleženci v različnih fazah bodo lahko koristili tudi druge možnosti v okviru Climate-KICa.

Prijave oddajte:

  • Faza 1 - že končana
  • Faza 2 - do 12. junija 2015
  • Faza 3 - do 15. septembra 2015

Več

Nazaj