Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021!

Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021!

Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021!

05. 03. 2021

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, https://inovacije.gzs.si/priznanja-za-inovacije/

PRIZNANJA ZA INOVACIJE

Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Zgodovina priznanj za inovacije sega v leto 1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regionalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne gospodarske zbornice, nacionalni dogodek - Dan inovativnosti - pa odslej predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah.

V letu 2021 bodo obeležili 25 let podeljevanja na regionalni ravni in 19 let na nacionalni ravni. V preteklih 18 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena preko 11.200 inovatorjem in inovatorkam in več kot 3.200 inovacijam. Na nacionalni ravni je bilo podeljenih 153 zlatih priznanj, priznanja GZS za inovacije pa so prepoznane tako v Sloveniji kot v tujini.

15. februarja 2021 so se na 13 regionalnih zbornicah odprli razpisi za priznanja za inovacije 2021, dodatno pa je na GZS odprt tudi razpis za priznanja za inovacije slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanom Republike Slovenije, ki živijo v tujini. Gre za dvostopenjski postopek pri katerem se na prvi stopnji ocenjuje in podeljuje priznanja za inovacije na regionalnem nivoju, najboljše zlate regionalne inovacije, pa se uvrstijo na drugo, nacionalno stopnjo. Na nacionalni stopnji vse inovacije ponovno oceni nacionalna komisija in dodeli nacionalna priznanja, ki so podeljena na Dnevu inovativnosti.

Tudi letos bomo podelili posebno prizanje za inovacijski izziv 2021:

INOVACIJE, KI REŠUJEJO IZZIVE COVID-19

Svoje inovacije lahko prijavite do 31. maja 2021 na razpis regionalne zbornice v regiji, v kateri je sedež vaše organizacije oziroma na razpis GZS v primeru inovacij slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanov Republike Slovenije, ki živijo v tujini.

Do posameznih regionalnih razpisov lahko dostopate preko spodnjih povezav, kjer boste našli tudi vso potrebno dokumentacijo in informacije. Za razpis za priznanja za inovacije slovenskim podjetjem s sedežem v tujini in državljanom republike Slovenije, ki živijo v tujini pa več informacij najdete nižje na tej strani.

Več o tem, kako prijaviti inovacij na razpis 2021

Nazaj