Odprt javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023

Odprt javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023

Odprt javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023

14. 04. 2023

SPIRIT Slovenija zbira prijave za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023. Nagrada prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. 

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 27. 3. 2023, www.spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenija zbira prijave za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2023. Nagrada prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. Ker je novi zeleni dogovor glavna prednostna naloga Evropske komisije, bo letos pri ocenjevanju projektov v ospredju trajnostni vidik. Prijave projektov na nacionalni ravni so možne do vključno ponedeljka, 22. maja 2023.

Zbiranje projektov poteka v dveh fazah - šele po zaključku začetne izbire na nacionalni ravni se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za Evropske nagrade. Ugledna žirija bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na slavnostni podelitvi novembra 2023 v Bilbau v Španiji.

Prijave zbirajo v naslednjih šestih kategorijah, in sicer:

  • Spodbujanje podjetniškega duha

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Vlaganje v podjetniške spretnosti

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih spretnosti ter spretnosti zaposlenih.

  • Podpiranje digitalnega prehoda

Nagrajuje inovativne politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, zaradi katerih je Evropa najprivlačnejši kraj za ustanovitev podjetja, njegovo poslovanje, rast in širitev na enotnem trgu, poenostavitev zakonodajnih in upravnih postopkov za podjetja ter izvajanje načela „najprej pomisli na male“ v korist malih in srednjih podjetij ter podporo digitalnemu prehodu podjetij, ki jim omogoča razvoj, trženje in uporabo vseh vrst digitalnih tehnologij, proizvodov in storitev.

  • Izboljšanje poslovnega okolja in podpiranje internacionalizacije poslovanja

Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje trajnostnega prehoda

Nagrajuje politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki podpirajo trajnostni prehod in okoljske vidike, kot so krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, čista energija, učinkovita raba virov ali biotska raznovrstnost, na primer s trajnostnim razvojem znanj in spretnosti ter povezovanjem in financiranjem.

  • Odgovorno in vključujoče podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev ali majhna in srednja podjetja (MSP) (do prijave so upravičena majhna in srednja podjetja kot so opredeljena v definiciji MSP (europa.eu)), ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Kdo lahko sodeluje?

K prijavi so vabljeni državni, regionalni ali lokalni organi, javno-zasebna partnerstva ali MSP (le v kategoriji Odgovorno in vključujoče podjetništvo) iz Evropske unije ali pridružene države v programu COSME, ki delajo na uspešni pobudi, ki je spodbudila gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji se zbirajo prijave na nacionalni ravni do ponedeljka, 22. 5. 2023. Dve najbolje ocenjeni prijavi bosta posredovani na Evropsko komisijo, kjer strokovna komisija oceni vse prispele prijave in najboljše nagradi z »Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva«. Nagrade se podelijo na prireditvi v okviru evropskega srečanja MSP, ki bo potekalo novembra 2023.

Dodatne informacije in prijave

Lani sta na finalnem izboru Evropske komisije Slovenijo zastopala dva projekta, in sicer: Mozaik podjetništva v kategoriji Naložbe v podjetniška znanja« PONI Gorenjska v kategoriji Spodbujanje podjetniškega duha. Oba projekta osveščata, povezujeta, izobražujeta, navdušujeta in spodbujata različne ciljne skupine k podjetniškemu, trajnostnemu načinu razmišljanja in delovanja ter na svojem področju beležita nekaj izrednih rezultatov in dolgoročnih učinkov.

Nazaj