Odpirate s.p.? SPOT točke vam lahko pomagajo!

Odpirate s.p.? SPOT točke vam lahko pomagajo!

Odpirate s.p.? SPOT točke vam lahko pomagajo!

12. 10. 2018

Za vse tiste, ki želite svoj hobi, idejo ali znanje predstaviti širši javnosti in se pojaviti na trgu s svojim podjetjem, so vam na SPOT točkah (bivše VEM točke) na voljo svetovalci, ki to za vas lahko storijo brezplačno.

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj), 25.7.2018, www.bsc-kranj.si

Za vse tiste, ki želite svoj hobi, idejo ali znanje predstaviti širši javnosti in se pojaviti na trgu s svojim podjetjem, so vam na SPOT točkah (bivše VEM točke) na voljo svetovalci, ki to za vas lahko storijo brezplačno.

Ko ste odločeni, da greste na samostojno poslovno pot, si rezervirajte termin na SPOT točki. Z njihovo pomočjo bo ta postopek za vas izredno hiter in enostaven, zato vsem svetujejo, da se ob želji po ustanovitvi oglasite pri njih, kjer lahko na enem mestu prejmete veliko koristnih in brezplačnih informacij.

Kaj potrebujete?

Za ustanovitev s.p.-ja (tako »običajnega« kot »popoldanskega«) potrebujete le osebni dokument, svojo davčno številko in overjeno soglasje (so)lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če to niste vi. Soglasje (so)lastnika objekta mora biti overjeno ali na SPOT točki (brezplačno) ali na Upravni enoti ali pri notarju. SPOT točka pa za vas opravi naslednje postopke:

 • vpis v Poslovni register pri AJPES-u,
 • vpis v Davčni register pri FURS-u,
 • urejanje zavarovanja pri ZZZS-ju.

S temi postopki, pa so izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko začne vaša poslovna pot samostojnega podjetnika.

Kaj je še pomembno?

1. Pri vpisu v AJPES:

Izberite ime podjetja. Ime je sestavljeno iz: fantazijskega imena (ni obvezno), opisa glavne dejavnosti in imena ter priimka lastnika s.p.-ja (primer: SONČEK, poslovno svetovanje, Marija Novak s.p.). vsako podjetje ima daljši in krajši naziv. Primer:

Daljše ime s fantazijskim imenom: SONČEK, poslovno svetovanje (povzetek glavne dejavnosti podjetja), Marija Novak s.p.

Krajše ime s fantazijskim imenom: SONČEK, Marija Novak s.p.

Daljše ime brez fantazijskega imena: Poslovno svetovanje (povzetek glavne dejavnosti podjetja), Marija Novak s.p.

Krajše ime brez fantazijskega imena: Marija Novak s.p.

*Naziva podjetja fantazijsko ime in povzetek dejavnosti lahko spreminjate, dodajate, brišete kadarkoli tekom obstoja vašega podjetja.

 • Razmislite katere vse dejavnosti boste opravljali preko s.p. - če dejavnosti nimate registrirane in ste za neko delo ali storitev izstavili račun, se to smatra kot delo na črno. Šifre dejavnosti iz SKD - Slovenski klasifikator dejavnosti vam bodo pomagali poiskati na SPOT točki.
 • Za nekatere dejavnosti so razpisani določeni pogoji, ali pa za njih potrebujete obrtno dovoljenje, katerega pa lahko pridobite le, če imate ustrezno strokovno izobrazbo in ali Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Dejavnosti z omejitvami si lahko pogledate tukaj.

2. Pri vpisu v FURS:

 • Odločite se, ali želite ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih ali dejanskih stroškov. Tekom leta odločitve ni mogoče spreminjati saj v izbranem sistemu ostanete do konca koledarskega leta, zato je ta odločitev za vas pomembna. Več o normiranih in dejanskih stroških lahko preberete tukaj.
 • Ali boste zavezanec za DDV ali ne. V primeru, da vaši prihodki presežejo 50.000,00 €, avtomatsko postanete zavezanec, če tega zneska ne presežete, pa se lahko za vstop v sistem DDV odločite sami – za nekatere dejavnosti (npr. kavarna, polagalec keramike, gradbene dela) se podjetniki skoraj vedno odločijo za vstop v sistem. Svetujejo vam, da se pred registracijo podjetja posvetujete z računovodskim servisom.
 • Po uspešno opravljenem postopku prejmete sklep o registraciji je zadnji korak ustanovitve (prejeli ga boste naslednji dan od dneva, ki ste ga izbrali za ustanovitev podjetja).

3. Urejanje zavarovanja pri ZZZS:

 • Potrebujejo vašo EMŠO številko in naziv dokončane izobrazbe.

Razlika med popoldanskim in »navadnim« s.p.

Popoldanski s.p., lahko odprete samo v primeru, da ste že zaposleni za polni delovni čas in se vam iz tega naslova plačujejo prispevki. Gre za legalno opravljanje popoldanske dejavnosti, razlika od »navadnega s.p.« je samo v višini prispevkov in v zavarovalni podlagi.

Če imate sklenjeno zaposlitev, odprete popoldanski s.p. in po nekaj časa ugotovite, da bi bili raje zaposleni, vam spremembo iz popoldanskega v polni s.p. uredijo na SPOT točki. Spremenijo le vašo zavarovalno podlago, vsi atributi vašega podjetja ostajajo enaki.

Prispevke se plačuje do 20. v mesecu, za pretekli mesec tako za popoldanski kot polni s.p., tudi če dejavnosti niste opravljali.

Prispevki za polni s.p.:

So sestavljeni iz prispevkov:

 • prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • prispevkov za starševsko varstvo in
 • prispevkov za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko.

Vsi tisti, podjetje odpirate prvič imate pri plačevanju prispevkov PIZ prvih 12. mesecev poslovanja 50% popust, naslednjih 12. mesecev poslovanja pa 30% popust.

Vrsta prispevka

Mesečni znesek

(*maj 2018)

Minimalni prispevki – za 1. leto

254,06 EUR*

Minimalni prispevki – za 2. leto

301,60 EUR*

Minimalni prispevki – brez olajšave

372,91 EUR

Maksimalni prispevki

2.175,23 EUR

Prispevki za popoldanski s.p.:

Prejemnik

Podračun

Sklic

Znesek

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

SI56 0110 0888 2000 003

Model 19, vaša davčna številka + 44008

 33,90 EUR

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje

RS SI56 0110 0888 3000 073

Model 19, vaša davčna številka + 45004

 34,37 EUR

Na SPOT točki lahko obstoječi podjetniki tudi brezplačno spreminjajo svoje podjetje:

 • sprememba naziva,
 • poslovnega naslova,
 • dodajanje, brisanje dejavnosti,
 • dodajanje, brisanje prokuristov,
 • izbris podjetja.

Kje lahko ustanovite s.p.?

Kot že omenjeno, s.p. lahko ustanovite na SPOT točki. Na primer v Kranju so vam na voljo na Župančičevi ulici 22, v prvem nadstropju. Za brezplačno registracijo s.p., jim lahko pišete na e-naslov: sanja.sendula@bsc-kranj.si in nastija.podobnik@bsc-kranj.si ali jih pokličite na telefonsko številko: (04) 7777 251 in (04) 7777 252 ter si rezervirajte termin.

Nazaj