Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih

Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih

Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih

17. 01. 2018

Novosti - Z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) je zakonodajalec delavcu naložil obvezo prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 22. 11. 2017, www.findinfo.si

Novosti - Z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D) je zakonodajalec delavcu naložil obvezo prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka.

Z novelo Zakona o urejanju trga dela, ki je začela veljati 21. 10. 2017 (navedena določba se bo začela uporabljati tri mesece kasneje), je zakonodajalec delavcu naložil obvezo prijave v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost. Tako se po novem možnost prijave delavca pri zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost.

Pravilno oblikovano obvestilo o odpovedi zaposlitve

Delodajalec mora v skladu s tretjim odstavkom 87. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Zato navedena določba novele zakona ne zadeva samo delavce, ampak tudi delodajalce, ki morajo pravilno oblikovati obvestilo o odpovedi zaposlitve ter delavca seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnih oseb v zakonsko predviden roku (3 dni od vročitve odpovedi) in o znižanju denarnega nadomestila  v primeru zamude.

Rok za prijavo - 3 dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Delavec se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve (osebno ali po elektronski poti) v roku treh (3) dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Določba ne velja za tiste delavce, ki jim delodajalci ponudijo odpoved pogodbe s sklenitvijo nove pogodbe po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Razlog spremembe je želja po pridobitvi informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti delavca.

Znižanje denarnega nadomestila za opustitev obvezne prijave

V primeru opustitve obvezne prijave v evidenco, se delavcu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Delavcu se prve tri mesece izplačuje nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 eurov. Navedeno pa velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

Druge novosti Zakona o urejanju trga dela:

  • spodbuda za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v času upravičenosti do omenjene pravice,
  • ukinitev možnosti opravljanja volonterskega pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve,
  • odločba o pravici do denarnega nadomestila se zavarovancu vroča z navadno vročitvijo, tj. z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve,
  • zakonska obveznost osebe, vključene v ukrep APZ (Aktivne politike zaposlovanja), k vračilu neupravičeno izplačanih sredstev (doslej je bila takšna obveznost dogovorjena s pogodbo o vključitvi) in dodatno dolžnost v obliki plačila zakonitih zamudnih obresti,
  • določitev evidence študentskega dela.

Celotno besedilo

Vir: Inštitut za računovodstvo

Nazaj