Obrazec obračuna prispevkov za delodajalce, ki bodo organizirali solidarnostno delovno soboto

Obrazec obračuna prispevkov za delodajalce, ki bodo organizirali solidarnostno delovno soboto

Obrazec obračuna prispevkov za delodajalce, ki bodo organizirali solidarnostno delovno soboto

23. 10. 2023

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 6. 10. 2023, www.gzdbk.si

Na eDavkih je na voljo obrazec "Obračun prispevkov za Sklad za obnovo Slovenije - obrazec PODO-OPSOS".

Ta obrazec predloži delodajalec, ki je organiziral solidarnostno delovno soboto v skladu s 101. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP (Uradni list RS, št. 95/23).

V obrazcu PODO-OPSOS, ki se šteje za obračun davka, delodajalec sam izračuna prispevek delavca in delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije. Delodajalec obrazec PODO-OPSOS predloži Finančni upravi v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto. Obračunane prispevke delavca in delodajalca po obračunu PODO-OPSOS, ki ga delodajalec predloži za posamezno organizirano delovno soboto, je treba plačati v desetih dneh po predložitvi obračuna.

Na spletni strani Finančne uprave so objavljene podrobnejše informacije o solidarnostni delovni soboti in obračunu prispevkov za Sklad za obnovo Slovenije med pogostimi vprašanji in odgovori.

Vir: gov.si

Nazaj