Objavljena navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov za operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje po ZPGOPEK

Objavljena navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov za operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje po ZPGOPEK

Objavljena navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov za operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje po ZPGOPEK

10. 03. 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svoji spletni strani objavila Tehnična navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov (API) za sistemske operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). 

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 9. 3. 2023, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svoji spletni strani objavila Tehnična navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov (API) za sistemske operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Sistemski operaterji, dobavitelji in posredni dobavitelji morajo skladno s šestim odstavkom 16. člena tega zakona imeti objavljen in dostopen  pravilno delujoč aplikacijski vmesnik najkasneje do 31. julija 2023. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo na ta način preverila podatke o dobavljenih količinah in cenah energentov na enoto za posameznega upravičenca z namenom ugotovitve dejanske upravičenosti do pomoči.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je skladno s prvim odstavkom 54. člena ZPGOPEK objavila vrsto in obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov z operaterji in dobavitelji iz tretjega, četrtega in petega odstavka 16. člena tega zakona.

Tehnična navodila za izdelavo aplikacijskih vmesnikov na strani operaterjev in dobaviteljev vključno z vsemi predvidenimi API klici, shemami podatkov (vrsta in oblika podatkov) in pričakovanimi odgovori, so na voljo na spletnem naslovu: https://zpgopek-api.spiritslovenia.eu/.

Podatke so dolžni posredovati elektro operaterji in dobavitelji za električno energijo, operater prenosnega sistema ter operaterji distribucijskih sistemov in dobavitelji za zemeljski plin. Operaterji posredujejo podatke o dobavljenih količinah električne energije in zemeljskega plina ter dobaviteljih, dobavitelji pa podatke o cenah na enoto električne energije in zemeljskega plina za posameznega upravičenca. Obveznost velja tudi posredne dobavitelje, ki upravičencem dobavljajo in zaračunavajo del energentov ter dobavitelje tehnološke pare.

Operater, dobavitelj oziroma posredni dobavitelj obvesti pristojni organ:

  • ko je pripravljen API za testiranje (javi URL-je in uporabniško ime ter geslo za dostop pristojnega organa),
  • ko je API objavljen na produkciji in pripravljen za serviranje zahtevanih podatkov (javi URL-je in uporabniško ime ter geslo za dostop pristojnega organa)

Vsa obvestila in morebitna vprašanja so možna le pisno na e-naslov: api@spiritslovenia.eu.

Povezava na ZPGOPEK.

Na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/397 pa so objavljene vse aktualne informacije, vezane na pomoč po ZPGOPEK.

Nazaj