Objavljena je raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji

Objavljena je raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji

Objavljena je raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji

03. 04. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v okviru Programa Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost (SCKI) v letu 2008 izvedla javno naročilo za izvedbo raziskave o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v okviru Programa Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost (SCKI) v letu 2008 izvedla javno naročilo za izvedbo raziskave o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu. Javno naročilo je izvedel Institut Jožef Stefan.

Raziskava ponuja zanimiv pregled področja inovativnosti v Sloveniji in v tujini po posameznih dejavnostih, svetovnih trendih in primerih dobrih praks. Temeljna ugotovitev raziskave je, da Slovenija spada med zmerno inovativne države. Predlogi ukrepov za povečanje inovativnosti v Sloveniji so povezani predvsem z:

  1. ureditvijo slovenskega podpornega okolja in
  2. konkretnimi spodbudami v akademski sferi.

Celotna raziskava je javno dostopna na portalu Imamidejo.si, ki deluje v okviru SCKI.

Nazaj