Objavljena javna razpisa: raziskovalni vavčer in kreativna jedra

Objavljena javna razpisa: raziskovalni vavčer in kreativna jedra

Objavljena javna razpisa: raziskovalni vavčer in kreativna jedra

08. 10. 2012

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo dva zanimiva razpisa za skupno 12 milijonov evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je v petek v Uradnem listu objavilo dva zanimiva razpisa za skupno 12 milijonov evrov.

Gre za javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki je izključno namenjen visokošolskim zavodom, ki so bili ustanovljeni pred 1. januarjem 2010 in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov, ter za javni razpis raziskovalni vavčer, ki je namenjen sodelovanju med podjetji in raziskovalnimi zavodi (organizacijami).

Stoodstotno sofinanciranje

Z razpisom za vzpostavitev kreativnih jeder želi ministrstvo spodbuditi razvojno-raziskovalno delo raziskovalcev in pospešiti upravljanje in razvoj kreativnih jeder. Predvidena višina za ta namen je štiri milijone evrov. Zavodi, ki se bodo prijavili, se potegujejo za stoodstotno sofinanciranje upravičenih stroškov, ki zajemajo plače in stroške osebja pri projektu, stroške informiranja in obveščanja javnosti, stroške zunanjih izvajalcev in nakup opreme.

Za industrijska raziskovanja

Drugi javni razpis, raziskovalni vavčer, je veliko bolj zanimiv za podjetja, predvsem za tista, ki želijo vlagati v industrijska raziskovanja, saj raziskovalni vavčer spodbuja sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi zavodi, visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi zavodi. Podjetje mora delovati vsaj dve poslovni leti in mora imeti na dan 31. decembra 2011 vsaj tri zaposlene.

Podjetje najame enega izmed zavodov za opravljanje raziskave v gospodarstvu po naročilu podjetja. V okviru raziskovalnega vavčerja je predvidenih osem milijonov evrov, podjetja pa lahko dobijo sofinancirano do 70 odstotkov upravičenih stroškov industrijske raziskave. Opozoriti je treba, da cena projekta lahko dosega 190 tisoč evrov, medtem ko se mora znesek sofinanciranja gibati med 30 tisoč in 100 tisoč evri.

Reference

Pri izbiranju zunanjega partnerja, zavoda, so pomembne reference, koliko podobnih projektov je organizacija že izvedla, ter specifična znanja, ki jih ima raziskovalna organizacija. Operacija mora biti postavljena tako, da dolgoročno vpliva na konkurenčnost podjetja na tehnološkem, netehnološkem in poslovno-finančnem vidiku. Prav tako mora biti poudarjen prenos znanja med podjetjem in raziskovalno organizacijo. Operacija mora vplivati na okolje v obliki trajnostnega razvoja in doseganja okoljskih ciljev, ki jih je določila Evropska unija.

Nazaj