Objavljen razpis za uvajanje znaka za okolje EU za turistične nastanitve

Objavljen razpis za uvajanje znaka za okolje EU za turistične nastanitve

Objavljen razpis za uvajanje znaka za okolje EU za turistične nastanitve

11. 07. 2014

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je slednje pridobilo z omenjenim znakom.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 20. junija 2014 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Na voljo je 28.000 evrov, prijavitelj pa lahko pridobi do 80 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 7000 evrov.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je slednje pridobilo z omenjenim znakom. Z razpisom želi ministrstvo spodbuditi turistična podjetja k uvajanju ekološkega menedžmenta in ekoloških standardov v svojih nastanitvenih objektih.

Upravičenci so podjetniki in gospodarske družbe, ki so za lastne turistične nastanitvene objekte pridobili znak za okolje EU - okoljska marjetica, ki ga izda Agencija RS za okolje.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega menedžmenta, usposabljanja lastnih kadrov ponudnika turističnih storitev na temo izvajanja ekološkega menedžmenta in z namenom uvedbe in implementacije znaka za okolje EU v podjetju oziroma nastanitvenem objektu, izvajanja promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil znak, ter stroški izdelave promocijskega materiala z znakom okoljske marjetice.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prvo odpiranje prispelih vlog bo 1. julija, naslednje pa 3. septembra letos. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2014 in 2015.

Nazaj