Objavljen razpis za uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve

Objavljen razpis za uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve

Objavljen razpis za uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve

08. 05. 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Vir in informacije: STA, 16. 4. 2017, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 14. 4. 2017, Št. 18) objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve. Okvirna višina nepovratnih sredstev na razpisu znaša 98.000 evrov, višina sofinanciranja za posamezen objekt pa lahko dosega največ 7000 evrov.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Upravičenci lahko kandidirajo za Znak za okolje EU ter znake Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega ter zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve.

Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega, v kolikor je predhodno že pridobil posamezni znak. Prijavitelj lahko sicer kandidira za največ dva znaka hkrati.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, znaša 98.000 evrov, upravičenci pa jih bodo lahko pol koristili letos, drugo polovico pa prihodnje leto.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. decembra 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. maja letos, drugo pa 3. julija. V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. januarja in drugo 10. aprila. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog.

Nazaj