Objavljen razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Objavljen razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Objavljen razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

23. 05. 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so:Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 3. 5. 2016, http://www.mgrt.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so:Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.

Z javnim razpisom želi ministrstvo spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega managementa, izvajanja promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2016. Na voljo je 28.000 EUR. Prijavitelj lahko pridobi do 100% upravičenih stroškov oziroma največ 7.000 EUR.

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu

Nazaj