Objavljen razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev

Objavljen razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev

Objavljen razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev

01. 06. 2009

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v petek, 29.5.2009, objavilo Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v petek, 29.5.2009, objavilo Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010.

S sprostitvijo trga storitev elektronskih komunikacij in njihovim hitrejšim razvojem v zadnjih letih so se v Sloveniji ključna razvojna vprašanja informacijske družbe od infrastrukture preusmerila v zagotavljanje širokega nabora elektronskih storitev. S tem razpisom se omogoča oblikovanje učinkovitega razvojnega okolja, sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami, gospodarstvom in uporabniki, ki bo zagotovilo večje in uspešnejše vlaganje v raziskave in razvoj na področju IKT. Pričakujemo, da bo tovrstno sodelovanje pospešilo razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji, kar bo omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU.

Prijavljeni projekti morajo biti del dolgoročnih razvojnih ciljev sodelujočih podjetij in raziskovalno razvojnih organizacij. Zaželeno je, da so skladni z raziskovalno razvojnimi prioritetami strateških razvojnih programov (SRP) slovenskih IKT tehnoloških platform. Tehnološke platforme so mehanizem razvojne politike, ki ga je vzpostavila EU za ugotavljanje strateških prednosti in priložnosti na posameznih tehnoloških področjih. Njihovo poslanstvo je usmerjanje raziskav in razvoja, spodbujanje ciljno usmerjenih investicij v raziskave in razvoj, boljša koordinacija evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov, vpliv na inovativnost in izobraževanje na določenem področju ter boljše sodelovanje industrije z državo in drugimi akterji. Naloga tehnoloških platform je izdelava strateških razvojnih programov, ki naj bi jih državne uprave upoštevale pri izvajanju instrumentov razvojne pomoči industriji. V skladu z navedenim ministrstvo namerava predvsem podpreti projekte, ki so v skladu s strateškimi razvojnimi programi slovenskih tehnoloških platform.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

  1. e-vsebine in e-storitve na področju kulture,
  2. znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
  3. e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
  4. e-vsebine in e-storitve na področju zdravja,
  5. e-poslovanje,
  6. e-storitve s področja lokalne uprave,
  7. e-vsebine in e-storitve s področja energetske učinkovitost in varovanja okolja.

Rok za prijavo je 29.6.2009 do 14. ure. Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Nazaj