Objavljen razpis za pomoč mladim kmetom pri zagonu kmetije

Objavljen razpis za pomoč mladim kmetom pri zagonu kmetije

Objavljen razpis za pomoč mladim kmetom pri zagonu kmetije

17. 08. 2015

Kmetijsko ministrstvo je v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 objavilo prvi javni razpis iz podukrepa, iz katerega bodo lahko mladi kmeti črpali pomoč za zagon kmetije in kmetijske dejavnosti. Letos bo za to pomoč, ki jo imenujejo tudi start up pomoč, na voljo do vključno 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Kmetijsko ministrstvo je v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 v Uradnem listu RS (Datum: 31. 7. 2015, Št. 57) objavilo prvi javni razpis iz podukrepa, iz katerega bodo lahko mladi kmeti črpali pomoč za zagon kmetije in kmetijske dejavnosti. Letos bo za to pomoč, ki jo imenujejo tudi start up pomoč, na voljo do vključno 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Slovenski program razvoja podeželja je težak 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija iz Bruslja dobila 838 milijonov evrov, preostala sredstva pa bodo prišla iz državnega proračuna.

Ukrep pomoči mladim kmetom je za Slovenijo zelo pomemben. Mladi kmet, ki bo prevzel kmetijo in bo na njej polno zaposlen, bo dobil enkratno pomoč države v višini 45.000 evrov, tisti, ki dela nekje drugje in je kmetovanje samo del njegove dejavnosti, pa v vrednosti 18.600 evrov.

Do pomoči bodo upravičeni tisti mladi kmeti, ki bodo na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, ki bodo imeli ustrezno znanje in usposobljenost ter bodo prvič vzpostavili kmetijo.

Slovenija bo za izvedbo omenjenega podukrepa v celotnem obdobju izvajanja namenila skupno 60,65 milijona evrov, od tega 80 odstotkov prispeva EU, 20 odstotkov pa država.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za letošnje leto je predvidena do vključno 12 milijonov evrov, od tega za mlade kmete z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji 8,4 milijona evrov, za ostale mlade kmete pa 3,6 milijona evrov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možno od 24. avgusta do 18. septembra.

Za pomoč mladim kmetom imajo na razpolago nekaj orodij - od neposrednih plačil, ki so jih za mlade kmete za prvih pet let kmetovanja zvišali za 25 odstotkov, do omenjene enkratne pomoči pri zagonu kmetije.

Nazaj