Objavljen razpis za brezobrestna likvidnostna posojila

Objavljen razpis za brezobrestna likvidnostna posojila

Objavljen razpis za brezobrestna likvidnostna posojila

24. 08. 2021

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo do 30. avgusta, če se prijavljajo na prvi rok, ali do 27. septembra 2021, če se prijavljajo na drugi rok razpisa.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 18. 8. 2021, www.gov.si

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih - B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo do 30. avgusta, če se prijavljajo na prvi rok, ali do 27. septembra 2021, če se prijavljajo na drugi rok razpisa.

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Sklad razpisuje dobrih 17 milijonov evrov posojil, sredstva pa se dodeljujejo brezobrestno, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. 

Rok za črpanje posojila je 31. januar 2022, vlagatelj pa lahko zaprosi za največ 25.000 evrov kredita.

Nazaj