Objavljen prvi razpis pomoč Mariboru za konkurenčnost

Objavljen prvi razpis pomoč Mariboru za konkurenčnost

Objavljen prvi razpis pomoč Mariboru za konkurenčnost

27. 03. 2014

Za sofinanciranje investicij podjetij za delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico v dveh letih 3,3 milijona evrov.

Za sofinanciranje investicij podjetij za delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico v dveh letih 3,3 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Št. 20, Datum: 21. 3. 2014) objavilo prvi javni razpis iz sklopa pomoči Mariboru s širšo okolico za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Za letos ta znaša 1,641.000 evrov, za prihodnje leto pa 1,678.000 evrov.

Gre za sofinanciranje investicij pri izgradnji ali širitvi proizvodnega obrata, zagona nove dejavnosti ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest.

Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je izvedba investicije na območju občin Kungota, Hoče Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora biti najmanj 50.000 evrov, najvišji znesek sofinanciranja je lahko 500.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so vsaj 18 mesecev registrirana in imajo vsaj šest mesecev sedež podjetja na območju razpisa, razen pravnih oseb v večinski javni lasti.

V primeru novih delovnih mest morajo podjetja ta ustvariti v treh letih po zaključku investicije in jih vsaj tri leta ohraniti. Če podjetje zaprosi za subvencioniranje ohranjanja obstoječih delovnih mest, mora ta ohraniti vsaj tri leta. Predmet subvencionirane investicije mora ostati na dodeljenem območju vsaj tri leta.

Rok za oddajo vlog je 28. april 2014, do 12.00 ure.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj