Objavljen nov program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

Objavljen nov program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

Objavljen nov program za zaposlovanje starejših: »Aktivni do upokojitve«

25. 09. 2017

Zavod RS za zaposlovanje je 7. septembra 2017 objavil javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 7. 9. 2017, www.mddsz.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje je 7. septembra 2017 objavil javno povabilo: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih. S tem bodo subvencionirali zaposlitve 110 brezposelnim osebam, starejšim od 55 let. Delodajalec bo za zaposlitev starejšega delavca lahko pridobil do 13.000 evrov subvencije. Skupaj je za javno povabilo na voljo skoraj 1,5 milijona evrov.

Med brezposelnimi je vse večji delež oseb, starih 50 let ali več. Skupno število brezposelnih se v zadnjih dveh letih zmanjšuje, medtem ko pri starejših brezposelnih beležimo podpovprečen upad. Položaj starejših na trgu dela je še posebej neugoden, saj so za delodajalce manj zanimivi zaradi starosti, ki pa se pogosto povezuje s slabšo izobrazbeno strukturo, manjšo fleksibilnostjo, zdravstvenimi težavami in zmanjšano produktivnostjo. Zaradi navedenega so pogosto brezposelni dlje časa, kar jim dodatno otežuje ponoven vstop na trg dela.

V zadnjem obdobju je vse več zaposlovanja starejših brezposelnih, pomemben porast beležimo v letu 2016. Pomembno k zaposlovanju prispevajo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ), vključevanje starejših brezposelnih se je ponovno okrepilo predvsem v zadnjem letu.

Namen novega programa oziroma javnega povabila: »AKTIVNI DO UPOKOJITVE«, je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih, in sicer za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina so osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost pri vključevanju bodo imeli prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči.

Subvencija v višini 13.000 evrov bo dobil delodajalec, ki  bo zaposlil starejšo brezposelno osebo, in sicer v dveh delih: 10.000 evrov po 24 mesecih in 3.000 evrov, če bo zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev.

Javno povabilo bo odprto od 13. 9. 2017 do 13. 10. 2017 oziroma do razdelitve sredstev javnega povabila za katerega je sicer namenjenih 1.430.000,00  evrov.

Več o javnem razpisu

Nazaj