Objavljen natečaj za najbolj inovativna živila leta 2021

Objavljen natečaj za najbolj inovativna živila leta 2021

Objavljen natečaj za najbolj inovativna živila leta 2021

24. 06. 2020

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na trg v zadnjem letu. Pobude sprejemajo do 30. novembra 2020, k sodelovanju pa so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji.

Vir in informacije: STAkrog, 10. 6. 2020, https://krog.sta.si/

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na trg v zadnjem letu. Pobude sprejemajo do 30. novembra 2020, k sodelovanju pa so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji.

Razpis predstavlja nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, namen katerega je spodbujati slovenske proizvajalce živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku in okolju. S tem želijo na inštitutu prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil, so zapisali v sporočilu za javnost.

Posebnost letošnjega razpisa je, da nameravajo podeliti tudi posebno nagrado za najbolj inovativno polnozrnato živilo, nadaljujejo pa tudi s spodbudo za najbolj inovativno živilo iz ajde.

Proizvodnja živil je polna izzivov in številni proizvajalci vlagajo zelo veliko truda v inovativen razvoj novih živil, ki imajo bodisi boljšo prehransko sestavo, vsebujejo manj aditivov, podpirajo zdravje, ali pa druge lastnosti, ki prispevajo k prijaznosti potrošnikom ali okolju, vendar pa verodostojne informacije o takšnih proizvodih pogosto težko pridejo do potrošnika.

Tudi domači proizvajalci na tržišče lansirajo vrsto novih inovativnih živil, tudi takšnih z zelo izboljšano prehransko sestavo, ki pa v hudi mednarodni konkurenci pogosto težko preživijo. Domači proizvajalci namreč pogosto nimajo zadostnih oglaševalskih sredstev, da bi inovativna živila in njihove prednosti lahko uspešno predstavili potrošnikom.

Projekt je nekomercialne narave in brez stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga ministrstvo za zdravje. Vsak proizvajalec lahko predlaga tri inovativna živila po lastnem izboru, medtem ko potrošniki lahko predlagajo tudi več različnih živil.

Pobude za najbolj inovativna živila bodo na inštitutu prek svoje spletne strani: www.nutris.org/inovativna-zivila/novice/razpis-inovativna-zivila-leta-2021 sprejemali do 30. novembra 2020.

Pri izboru bodo upoštevali najrazličnejše vidike inovativnosti, predvsem pa posebnosti v sestavi z namenom doseganja ugodne prehranske sestave. Zaradi načina izbora bodo iz ocenjevanja izločene alkoholne in žgane pijače ter živila z visoko vsebnostjo maščob, predvsem nasičenih, sladkorjev, soli in vsebnostjo drugih snovi, katerih uživanje želijo omejevati.

Nazaj