Objavljen javni razpis za sofinanciranje velikih trajnostno naravnanih investicij

Objavljen javni razpis za sofinanciranje velikih trajnostno naravnanih investicij

Objavljen javni razpis za sofinanciranje velikih trajnostno naravnanih investicij

17. 06. 2024

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 31. 5. 2024, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31. maja 2024 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Namen ukrepa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, za kar je na voljo 9,8 milijona evrov.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, skupaj z zagotavljanjem trajnosti in razogljičenja ter digitalizacije poslovanja. Med cilji so tudi višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, pa tudi enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti:

  • od  1 do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • od 0,5 do 3 milijone evrov v storitveni dejavnosti,
  • od 0,5 do 2 milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 evrov. Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog je 26. 8. 2024, do 12. ure.

Več o razpisu

Nazaj