Objavljen javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Objavljen javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Objavljen javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

11. 10. 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 28. 9. 2018, www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij.

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje enega projekta v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij. Certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« predstavlja razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se z ukrepi v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru sprememb organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti.

Namen javnega razpisa je (i) opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu, (ii) spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika, (iii) dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika, (iv) ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja in (v) ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 2.000.000,00 EUR.

Nazaj