Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

04. 06. 2019

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 20. 5. 2019, www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS in na spletnih strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Predvideva se sofinanciranje 27 projektov in sicer predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 9 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša največ 17.864.028,00 EUR.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Nazaj