Objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini

Objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini

Objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini

18. 02. 2022

Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je 11. februarja 2022 objavila javni razpis za vzdrževanje mreže že delujočih ali oblikovanje novih slovenskih poslovnih klubov v tujini za leto 2022.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 11. 2. 2022, www.gov.si

Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je 11. februarja 2022 objavila javni razpis za vzdrževanje mreže že delujočih ali oblikovanje novih slovenskih poslovnih klubov v tujini za leto 2022.

Namen razpisa je spodbujati izvajanje aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Za delovanje poslovnih klubov je namenjenih 450.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 18. marec do 13. ure.

Upravičeni prejemniki sredstev so slovenski poslovni klubi v tujini, ki so uradno registrirane pravne osebe v tujini in izvajajo aktivnost kot na primer:

  • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
  • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
  • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Več o javnem razpisu

Nazaj