Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

03. 03. 2017

Urad RS za meroslovje je v petek, 10. februarja 2017 objavil javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za državno priznanje za poslovno odličnost za letošnje leto. Priznanje spodbuja organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti.

Vir in informacije: STA, 13. 2. 2017, www.sta.si

Urad RS za meroslovje je v petek, 10. februarja 2017 objavil javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za državno priznanje za poslovno odličnost za letošnje leto. Priznanje spodbuja organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti.

Poleg tega daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu, so sporočili z urada za meroslovje, kjer bodo prijave za priznanje zbirali do 30. maja.

Priznanje za poslovno odličnost je sicer najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Vlada spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja poslovnih rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah: podjetja v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, podjetja v zasebnem sektorju z 250 ali manj zaposlenimi ter inštitucije v javnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi in inštitucije v javnem sektorju z 250 ali manj zaposlenimi.

V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Od letos dalje morajo vsi prijavitelji vlogo pripraviti na krajši način s tabelaričnim prikazom dejavnikov s pristopi in rezultati z grafi in triletnimi trendi.

Več o javnem razpisu

Nazaj