Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

Objavljen javni razpis za priznanje poslovne odličnosti

30. 04. 2014

Priznanje za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Urad RS za meroslovje je v objavil javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za državno priznanje za poslovno odličnost za letošnje leto. Priznanje spodbuja organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti.

Priznanje za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja poslovnih rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah: podjetja v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, podjetja v zasebnem sektorju z 250 ali manj zaposlenimi ter inštitucije v javnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi in inštitucije v javnem sektorju z 250 ali manj zaposlenimi.

V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijave bodo zbirali do 22. septembra 2014.

Nazaj