Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2015

Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2015

Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2015

24. 04. 2015

V petek, 10. aprila 2015 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo organizacij za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2015.

V petek, 10. aprila 2015 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo organizacij za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2015.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada Republike Slovenije zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja poslovnih rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji evropskega modela odličnosti EFQM.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj