Objavljen javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Objavljen javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Objavljen javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

20. 09. 2013

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013.

Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah (RR-skupine) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR-skupin v podjetjih, ki še nimajo RR-oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR-oddelkov z novo RR-skupino na novih razvojno- raziskovalnih področjih. Rezultat programa vzpostavitve RR-skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, je vzpostavljena nova RR-skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR-skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti in programa razvoja RR- skupine.

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 9.700.000,00 EUR.

Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 11. 10. 2013.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj