Objavljen javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

Objavljen javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

Objavljen javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

26. 07. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. julija 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, s katerim bodo podprti najmanj trije demonstracijski projekti za vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. julija 2016 objavilo javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, s katerim bodo podprti najmanj trije demonstracijski projekti za vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev.

Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.855.350,00 EUR.

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva.

S tem javnim razpisom bodo podprte operacije oziroma predstavitveni projekti, s katerimi poskusno uvajamo koncept učnih izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo.

Predstavitveni projekti bodo namenjeni pospeševanju uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev učnih izdelovalnih laboratorijev, širjenju rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost. Prav tako bodo namenjeni namestitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo ter  usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.

S tem razpisom MGRT testno uvaja koncept t.i. fab lab-ov (fabrication laboratories), kot jih poznajo v tujini.

Rok za predložitev vlog je 15. 8. 2016.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj